Cảm biến thông minh

Cảm biến khói giúp phát hiện nguy cơ cháy nổ
Cảm biến gas cảnh báo sớm rò rỉ gas tại nơi lắp đặt
Cảm biến rung phát hiện đột nhập nơi cửa sổ, cửa kính

Hiển thị kết quả duy nhất

Cảm biến khói giúp phát hiện nguy cơ cháy nổ
Cảm biến gas cảnh báo sớm rò rỉ gas tại nơi lắp đặt
Cảm biến rung phát hiện đột nhập nơi cửa sổ, cửa kính